Mayer
Mayer

Malé mesto, veľká výzva

Mayer je projekt novej, polyfunkčnej štvrte, ktorú chceme citlivo začleniť do mesta a okolitej krajiny - fyzicky, sociálne aj environmentálne. Zároveň sa zamýšľame nad jej autonómiou, zvažujeme budúce dopady klimatickej krízy. Počítame so zavedením nových technológií a prístupov, ktoré umožnia hospodárne narábanie so zdrojmi v území. Naším cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú, živú a atraktívnu štvrť, ktorá priláka pestrú paletu ľudí a podporí diverzitu jej obyvateľov.

Štvrť je navrhnutá ako miesto zdieľania a aktívneho komunitného života. Neprináša len bývanie, ale aj pracovné príležitosti, služby a kvalitné verejné priestory. Dopĺňa jestvujúce funkcie mesta, je otvorená pre nových rezidentov i návštevníkov. Aj napriek svojej polohe na okraji Malaciek pôsobí v prospech svojho zapojenia do mesta. Novú štvrť Mayer vidíme ako miesto so silnou identitou, ukotvenou v inovatívnosti, ekologických prístupoch a miestnej histórií.

Zodpovedne k budúcnosti

Ako dnes pristúpiť k plánovaniu novej mestskej štvrte, v ktorej budú po jej dokončení žiť ľudia ešte dlho do budúcnosti? Namiesto cesty rutinných postupov a konvenčných riešení sme sa vybrali cestou hľadania, skúmania a inovácie. Na začiatku sme vytvorili tím expertov zo širokého spektra odborností - od klimatológie, cez cirkulárnu ekonomiku, až po komunitné plánovanie.

Spoločne sme idetifikovali najväčšie výzvy, ktorým bude nová štvrť v budúcnosti čeliť a zadefinovali hlavné hodnoty, na ktorých chceme jej plánovanie postaviť. Zo série workshopov a plánovacích stretnutí vznikla  podrobná správa, ktorá definuje princípy rozvoja územia, a na ktorej staviame náš ďalší postup. Viac o koncepte novej štvrte a výsledkoch práce expertného tímu sa dozviete v PDF brožúre.

Prechádzka po okolí

 

Mám záujem